Plánek pro příchod k výdeji akcií.

Nabídka pronájmu kancelářských prostor


 • Kanceláře k pronájmu se nacházejí v přízemí administrativní budovy s vytápěním.
 • 3 x 4 m, 8 x 4 m, 4 x 4 m a 4,5 x 4 m
 • Kanceláře jsou s telefonní přípojkou, internetovou přípojkou a možností využití zasedací místnosti.
 • Výše nájemného 299,- CZK/m2/měsíc a paušální platba 2.500,- CZK za služby.
 • Možnost prohlídky

V případě zájmu kontaktujte pana Pavla Hendrycha, tel. 725 626 594 nebo na e-mail: phendrych@sroubtu.cz

Dlouhodobý cíl šroubárny Turnov

Dlouhodobým cílem naší společnosti je trvale se zlepšovat a tento trend zahrnuje i dlouhodobý rozvoj společnosti do roku 2028. Budoucnost společnosti bude doprovázena dalšími investicemi, které zajistí růst produktivity výroby s nejvyššími nároky na kvalitu, vyšší efektivitu kalení a povrchových úprav a celého systému logistiky a služeb zákazníkům.

Realizací takto stanovených cílů chceme dosáhnout dalšího posunu vpřed mezi řadou evropských a světových výrobců spojovacího materiálu pro stávající a nové zákazníky z řad výrobců automobilů, subdodavatelů automobilového průmyslu a výrobců kompresorů s maximálními požadavky na dodávané díly.

V zájmu zvyšování úrovně vyráběných dílů a větší konkurenceschopnosti našich výrobků společnost investovala v minulých letech přes 100 000 000 CZK.

 

 • Postupové lisy pro tváření složitých dílů vybavené zařízením pro kontrolu procesu výroby
 • Předtahy
 •  Stroje pro hrocení a válcování závitů
 • Odfosfátovací zařízení
 • Kontrolní zařízení
 • Obchodní a administrativní prostory

Projekt – Výměna technologického zaměření

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Výměna technologického zařízení“ reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.018_183/00117570,
který je spolufinancován v rámci oprračního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu jsou energetické úspory prostřednictvím nahrazení technologického zařízení (lis a 2x válcovačka) za nové zařízení s nižší měrnou spotřebou elektrické energie.

Výrobní areál společnosti Šroubárna a.s. se nachází na adrese Pekařova 408 – Daliměřice, 511 01 Turnov.

Projekt – Stavební úpravy a přístavba administrativní budovy

Naše společnost realizuje projekt s názvem  „Stavební úpravy a přístavba administrativní a obchodní budovy
+  Výrobní hala společnosti Šroubárna a.s. (10261)“, reg.č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001883, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je optimalizace výrobních a administrativních prostor společnosti Šroubárna a.s. Předmětem projektu je rekonstrukce stávající budovy, demolice nevyhovujícího objektu a přístavba nové budovy.