Politika integrovaného systému

Společnost Šroubárna Turnov, a. s. je jedním z významných výrobců spojovacího materiálu v České republice a dodává své výrobky zákazníkům do celého světa.

V souladu se strategickými záměry společnost Šroubárna Turnov, a. s. neustále zvyšuje efektivnost systému managementu kvality. Je si vědoma odkazu tradice výroby spojovacího materiálu ve společnosti, a proto chce její vnímání a realizaci posunout ještě dále.

Vedení společnosti si dobře uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků v odpovídajícím provedení a standardu, dohodnutém termínu a množství. Zároveň jsme si vědomi rostoucího tlaku na konkurenceschopnost ceny dodávaných výrobků.

Strategické cíle:

 • Každý zaměstnanec si je vědom, že je součástí systému managementu kvality, zná své odpovědnosti a je mu známo jakým způsobem, svojí prací a přístupem, přispívá k celkové prosperitě firmy.
 • Veškeré činnosti společnosti jsou v souladu s požadavky normy IATF 16949: 2016.
 • Všichni dodavatelé do společnosti Šroubárna Turnov jsou schopni plnit své dodávky dle potřeb a požadavků nejen našich, ale i potřeb a požadavků našich zákazníků.
 • Zájmem společnosti je upevnit si pozici na tuzemských a zahraničních trzích s postupným rozšiřováním dodávek.
 • Specializovat se na výrobu speciálních dílů pro zákazníky v oblasti automobilového průmyslu, elektrotechnického průmyslu, kompresorů, domácích spotřebičů a obchodních organizací.
 • Poskytovat svým zákazníkům plnohodnotný servis a technické služby v rámci naší výroby.

Zásady politiky:

Zaměření na zákazníka

 • Analyzovat a poznávat současné i budoucí potřeby našich zákazníků.
 • Plnit požadavky a očekávání našich zákazníků.
 • Sledovat a analyzovat spokojenost našich zákazníků a vyvozovat další aktivity na základě těchto analýz.

Zaměření na dodavatele

 • Budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • Dbát na to, aby vstupní materiál (služby) odpovídali zadaným specifikacím.
 • Monitorovat a hodnotit způsobilost našich dodavatelů.

Zaměření na zaměstnance

 • Podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce.
 • Chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům.

Technologie a infrastruktura

 • Aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši společnost.
 • Aktivně plánovat střednědobé a dlouhodobé opravy.
 • Optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci

Procesní a systémový přístup

 • Definovat procesy a vnímat činnosti v organizaci jako vzájemně na sebe působící procesy.
 • Plánovat a zajišťovat dostupnost zdrojů pro realizaci procesů.
 • Uplatňovat, rozvíjet a neustálé zlepšovat systému managementu kvality dle normy IATF 16949: 2016, který povede k uspokojení potřeb zákazníků a všech zainteresovaných stran.

Neustálé zlepšování

 • Provádět jednotlivé analýzy údajů pomocí platných metod a uplatňovat týmovou práci pro řešení problematiky kvality.
 • Aktivně zapojit pracovníky do zlepšovacích programů, využívat podněty ke zlepšení.
 • Neustálé zlepšovat výrobky, zvyšovat efektivnost a účinnost všech procesů systému managementu kvality a včasně přijímat preventivní opatření.
 • Aktivně přistupovat k redukování nákladů na nekvalitu.

V Turnově, dne 11. 1. 2018 Ing. Michal Folprecht
Manažer kvality, PVK