Politika kvality

Společnost Šroubárna Turnov, a. s. je jedním z významných výrobců spojovacího materiálu v České republice a dodává své výrobky
zákazníkům do celého světa.
V souladu se strategickými záměry společnost Šroubárna Turnov, a. s. neustále zvyšuje efektivnost systému managementu kvality. Je
si vědoma odkazu tradice výroby spojovacího materiálu ve společnosti, a proto chce její vnímání a realizaci posunout ještě dále.
Vedení společnosti si dobře uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků v odpovídajícím provedení a standardu,
dohodnutém termínu a množství. Zároveň jsme si vědomi rostoucího tlaku na konkurenceschopnost ceny dodávaných výrobků a
vedení společnosti se zavazuje k demonstrování vůdčí role v těchto bodech:

Strategické cíle:

• Každý zaměstnanec si je vědom, že je součástí systému managementu kvality, zná své odpovědnosti a je mu známo jakým
způsobem, svojí prací a přístupem, přispívá k celkové prosperitě firmy.
• Veškeré činnosti společnosti jsou v souladu s požadavky normy IATF 16949:2016.
• Všichni dodavatelé do společnosti Šroubárna Turnov jsou schopni plnit své dodávky dle potřeb a požadavků nejen našich, ale
i potřeb a požadavků našich zákazníků.
• Zájmem společnosti je upevnit si pozici na tuzemských a zahraničních trzích s postupným rozšiřováním dodávek.
• Specializovat se na výrobu speciálních dílů pro zákazníky v oblasti automobilového průmyslu, elektrotechnického průmyslu,
kompresorů, domácích spotřebičů a obchodních organizací.
• Poskytovat svým zákazníkům plnohodnotný servis a technické služby v rámci naší výroby.

Zásady politiky:

• Zaměření na zákazníka
 Analyzovat a poznávat současné i budoucí potřeby našich zákazníků.
 Plnit požadavky a očekávání našich zákazníků.
 Sledovat a analyzovat spokojenost našich zákazníků a vyvozovat další aktivity na základě těchto analýz.
• Zaměření na dodavatele
 Budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 Dbát na to, aby vstupní materiál (služby) odpovídali zadaným specifikacím.
 Monitorovat a hodnotit způsobilost našich dodavatelů.
• Zaměření na zaměstnance
 Podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce.
 Chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům.
• Technologie a infrastruktura
 Aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši společnost.
 Aktivně plánovat střednědobé a dlouhodobé opravy.
 Optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci
• Procesní a systémový přístup
 Definovat procesy a vnímat činnosti v organizaci jako vzájemně na sebe působící procesy.
 Plánovat a zajišťovat dostupnost zdrojů pro realizaci procesů.
 Uplatňovat, rozvíjet a neustálé zlepšovat systému managementu kvality dle normy IATF 16949:2016, který povede
k uspokojení potřeb zákazníků a všech zainteresovaných stran.
• Neustálé zlepšování
 Provádět jednotlivé analýzy údajů pomocí platných metod a uplatňovat týmovou práci pro řešení problematiky kvality.
 Aktivně zapojit pracovníky do zlepšovacích programů, využívat podněty ke zlepšení.
 Neustálé zlepšovat výrobky, zvyšovat efektivnost a účinnost všech procesů systému managementu kvality a včasně
přijímat preventivní opatření.
 Aktivně přistupovat k redukování nákladů na nekvalitu

 

Ing. Jaroslav Vávra
ředitel společnosti a PVBI