Průběžné kalící pece

  • Aichelin – Německo
  • Kohnle – Německo
  • Solo – Švýcarsko

Procesy

  • tepelné zpracování (kalení – popuštění) – pevnostní třídy: 8.8, 10.9, 12.9
  • cementování – nauhličení povrchu uhlíkem do hloubky 0,25 mm
  • Ochranná atmosféra Cp = 0,15-1,0
  • Kalící médium – olej nebo voda
  • Ochlazování na vzduchu ve zvláštních případech